top

 

 

Reglement Dutch Fondo Slag om Norg

 


 

1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld via Ideal is voldaan op de rekening van de KNWU.

 

2. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid meer tot restitutie.

 

3. Deelname aan de Dutch Fondo Slag om Norg staat open voor deelnemers vanaf 19 jaar die niet aangesloten zijn bij de KNWU en voor KNWU basisleden, sportklasse en amateurs licentiehouders (m/v).

 

4.Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. Dit omwille van de veiligheid van de deelnemer. Wel kunnen persoonlijke gegevens worden gewijzigd. Dit kan door een email te sturen naar dutchfondo@knwu.nl  met daarin NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres van de vervanger.

 

6. Startvak: er wordt gestart in één startvak voor alle deelnemers.

 

7. Rugnummer en chip kunnen worden opgehaald op zaterdag 1 juli 2017 van 09:00 – 11.00 uur in de Brinkhof (vlakbij start/finish) in Norg.  

 

8. Met het accepteren van het rugnummer  verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de wedstrijd in goede gezondheid  is en beschikt over een deugdelijke racefiets. Deelname aan de Dutch Fondo Slag om Norg geschiedt op eigen risico.

 

9. De deelnemer is verplicht om gedurende de wedstrijd een valhelm te dragen.

 

10. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. De tijd waarin de wedstrijd is volbracht, wordt na afloop van de wedstrijd  vermeld op Dutch Fondo.nl

 

11. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons e.d. is verboden op straffe van uitsluiting.

 

12. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

 

13. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).

 

14. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname:

- Ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s)
- Niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie
- Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.

 

15.De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

 

16. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 


 

Terug >